Marianne en Rens zetten zich in voor Bouwlust

Marianne en Rens zetten zich in voor Bouwlust

In de Haagse wijk Bouwlust is Allekanten te vinden; een werkbedrijf en ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk. “Iedereen kan zich hier op allerlei verschillende manieren ontwikkelen”, zegt Rens Snoep, coördinator van Allekanten. “Zo worden er taallessen, naailessen, sportlessen en muzieklessen gegeven. Maar ook is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen gewoon even op adem kunnen komen. Op de maandagavond vindt een aanschuifavond plaats waar bezoekers samen kunnen eten en drinken en op vrijdagavond komt een groep met ex-verslaafden bij elkaar om ervaringen te delen.”Veel lokale stichtingen en ondernemingen organiseren verschillende activiteiten bij Allekanten. Zo krijgen basisscholieren bijlessen in het weekend en krijgen via het ROC- Mondriaan volwassenen taallessen, is er een spreekuur van Schuldhulpmaatje, Helpdesk Geldzaken en een GGD-spreekuur. En sinds eind januari is daar ook een Kast van Lotje te vinden.

Marianne Stapel is namens Stichting Lotje de vrijwilliger die de kast beheert. Zij zorgt ervoor dat van alle maten jongens en meisjeskleding beschikbaar is en alles netjes gesorteerd in de kast ligt. Marianne is in coronatijd als vrijwilliger voor Lotje gestart. Zij koos voor Lotje omdat het praktisch is, iets tastbaars en heel compact. Bij Lotje is direct resultaat zichtbaar van het (vrijwilligers)werk dat verzet wordt. Marianne is inmiddels met pensioen, maar werkte voorheen in het onderwijs.

“Het mooie aan Stichting Lotje vind ik de verbinding tussen de verschillende Haagse wijken. Ik gaf les op een school in Benoordenhout waar geen enkel kind iets tekort kwam. Kleding werd daar in de containers gegooid als het te klein werd, terwijl een paar kilometer verderop enorme behoefte is aan goede tweedehandskleding en schoeisel. Dankzij de Kasten van Lotje rouleert de kleding en helpen kinderen aan de ene kant van Den Haag de kinderen aan de andere kant van de stad. En gelukkig krijg ik ook voldoende kleding gedoneerd, want het wordt goed afgenomen bij de Kast in Allekanten.”

Rens beaamt dit. Ondanks dat de Kast nog redelijk nieuw is en hij druk bezig is om meer bekendheid eraan te geven, wordt er regelmatig kleding uitgezocht. “In een wijk als Bouwlust moet je het vooral van mond-tot-mondreclame hebben. Daarnaast wil ik het netwerk vergroten met tussenpersonen. Onlangs kwam een schoolmaatschappelijk werkster kleding uitzoeken voor een gezin uit de buurt, omdat die zelf een vorm van schaamte had om iets uit te zoeken. Zij heeft weer andere maatschappelijk werksters van scholen in de wijk op de hoogte gesteld. En zo gaat het balletje langzaam rollen.”

Wil je ook kleding brengen of heb je juist behoefte aan nog goede tweedehands kleding in de omgeving van Bouwlust? Allekanten is te vinden op Speelzijde 8. De Kast is van maandag tot en met vrijdag standaard geopend tussen 10.00 en 14.00 uur, maar ook op andere tijdstippen toegankelijk via de receptie.

Ander Stichting Lotje nieuws