Noodhulp aan duizenden Haagse kinderen groeide in 2022 

Noodhulp aan duizenden Haagse kinderen groeide in 2022 

In het jaar 2022 heeft Stichting Lotje verschillende Haagse organisaties aan zich kunnen verbinden, waardoor de hulp aan duizenden kinderen in nood de komende jaren gegarandeerd blijft. En dat is broodnodig, want door de stijgende lasten, zijn steeds meer gezinnen afhankelijk van goede doelen. Begin dit jaar zette de gemeente Den Haag de subsidie stop voor de Haagse stichting, die grote en kleine noodvragen van kinderen behandelt. Het voortbestaan van Lotje kwam hierdoor in gevaar. Door de samenwerking met lokale bedrijven en de vele donaties die Lotje het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen, kan de stichting zelfs weer een aantal jaar vooruit en de vele kinderen in nood helpen.

In 2022 heeft stichting Lotje duizenden kinderen, op allerlei manieren geholpen. Er zijn 55 individuele hulpaanvragen in behandeling genomen, die de stichting via gezinsvoogden of andere hulpverleners ontving, bijvoorbeeld voor tweedehands meubels of een kinderfiets. Ook zijn er 18 uitdeelacties georganiseerd in verschillende wijken van Den Haag, waar Lotje honderden gezinnen heeft kunnen verblijden met kinderkleding, speelgoed en boeken. Dankzij het grote netwerk met ruim 4.000 volgers op sociale media, kan Stichting Lotje vaak snel inspelen op hulpbehoevende vragen door mensen en bedrijven, maar ook wijken onderling, met elkaar te verbinden. En zoals elk jaar zijn er afgelopen zomer ook weer ruim 150 kinderen verblijd met een dagje uit naar Drievliet; kinderen die normaliter niet op vakantie gaan.

Samenwerking met Haagse (sport)scholen
Nieuw was afgelopen jaar de samenwerking met 5 Haagse scholen. De Stichting bood maatschappelijke stages aan scholieren aan en andersom organiseerden veel leerlingen van de Nutsschool, Carolusschool, Haagsche Schoolvereeniging, het HML en Gymnasium Sorghvliet inzamelacties voor (tiener)kleding die zij later weer uitdeelden op door Stichting lotje aangewezen locaties, zoals bij kerken, wijkcentra en voedselbankuitgiftepunten. Ook is Lotje een samenwerking gestart met sportschool Max Health Club. De komende drie jaar bieden zij gratis sporttrainingen en zwemles aan voor een aantal kinderen in Den Haag van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. Zo mag elke diplomaronde een kind via Stichting Lotje zijn of haar zwemdiploma halen.

De Kasten van Lotje
Burgemeester Van Zanen opende in augustus een Kast van Lotje bij Stichting Noodopvang Haaglanden aan het Westeinde en eind november  is er een nieuwe Kast in wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk geopend. Er staan inmiddels 20 Kasten van Lotje verspreid over Den Haag, waar ouders gebruikte, nog goede kinderkleding kunnen brengen. De paarse kasten zijn veelal bij buurtcentra, kerken en Centra voor Jeugd & Gezin ondergebracht. Zo krijgt de kleding een tweede leven bij kinderen die het thuis minder breed hebben. Naast kleding en speelgoed zijn sinds afgelopen jaar ook gratis menstruatieproducten via de kasten beschikbaar voor tienermeisjes en moeders. Via gezinsvoogden, scholen en stichtingen worden gezinnen die ervoor in aanmerking komen, gewezen op de Kasten van Lotje.

Haagse bedrijven steunen kansarme kinderen via Lotje
Kinderopvangorganisatie 2Samen en Stichting Universitas hebben allebei één van de Kasten van Lotje geadopteerd en zijn daarmee een samenwerking van vijf jaar met de stichting aan gegaan. Dat geeft Lotje de mogelijkheid om structurele hulp voor meerdere jaren op te zetten. Daarnaast is op het kerstfeest van Business Netwerk Haaglanden met ruim 200 bezoekers met roulette én een veiling het prachtige bedrag opgehaald van € 32.000,-. Hiermee kan de stichting vele activiteiten en uitjes organiseren voor kinderen die dat normaal gesproken nooit kunnen. En ook voor 2023 staan al mooie activiteiten op de planning. Zo is Stichting Lotje samen met het Ronald McDonald Huis Den Haag één van de goede doelen van het Ondernemersgala Den Haag. Met de opbrengst van het jaarlijkse benefietgala hoopt de stichting een lang gekoesterde wens, de Academie van Lotje, op te kunnen zetten. Naast praktische noodhulp kan Stichting Lotje met de academie ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kwetsbare kinderen in achterstandswijken. Er is veel behoefte aan goede begeleiding om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en ze te leren hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan.   


Ander Stichting Lotje nieuws